Update på connect.mailedi.dk

Der er nu både dato og tidspunkt på oversigten over afsendte og modtagne dokumenter.

Hvis 2 brugere af connect.mailedi.dk sender til hinanden, sendes dokumenter direkte mellem brugere og ikke via NemHandel/VANS. Hvis man modtager nogle dokumenter via NemHandel/andre systemer, kan man sikre, at dokumenter ikke sendes direkte fra anden connect.mailedi.dk bruger; men via Nemhandel ved at deaktivere modtagelse 'inhouse'. Dette gøres under Profil indstillinger og under punkt 4 "System indstillinger".

Der er nogle brugere der opretter nogle af deres debitorer med brugeren eget CVR-nummer. Dette for connect.mailedi.dk til at sende dokumentet til egen indbakke. Brug derfor aldrig eget CVR-nummer på andre debitorer. Man kan dog undgå at dokumenter sendes til egen Indbakke, ved at deaktivere 'inhouse' modtagelse, som beskrevet ovenfor.

Hvis en organisation har mange GLN-numre til samme CVR, kan man ligeledes undgå at modtage andre afdelingers dokumenter ved at deaktivere 'inhouse' modtagelse.