Update på connect.mailedi.dk

Det er nu muligt at slette rækker i dokumentoversigten. Så hvis du retter en faktura med fejl og gensender, kan du nu slette den fejlede faktura fra oversigten ved at klikke på det røde 'slette-ikon'

Der er kommet bedre varetekster på fakturaerne fra MailEDI, når der købes klippekort/abonnement.

Det er nu muligt at sende OIOUBL til modtagere i VANS-nettet. Tidligere blev alle dokumenter oversat til OIOXML; men nu kan man overstyre denne oversættelse ved at oprette modtager i Partnerkartoteket på connect.mailedi.dk