Update på connect.mailedi.dk

Vi har opdateret connect.mailedi.dk så det bliver nemmere at følge forbruget over tid.
Tidligere viste forbrugssiden kun forbruget i den periode I har dokumenterne i Online-arkivet.

Nu gemmes tallene uafhængig af dine dokumenter i dit Online-arkiv.

Det betyder, at vi starter forfra med optællingen fra den 17. 10. 2015. Derfor vil optællingen først vil være helt korrekt fra efter du køber dit næste klippekort. Så hvis du trækker tallet i Nuværende (resterende klip) fra tallet i Antal sidst købt, så giver det ikke tallet i Forbrug (Sendt og Modtaget) før efter næste gang du køber klippekort.

Update på connect.mailedi.dk

Der er nu både dato og tidspunkt på oversigten over afsendte og modtagne dokumenter.

Hvis 2 brugere af connect.mailedi.dk sender til hinanden, sendes dokumenter direkte mellem brugere og ikke via NemHandel/VANS. Hvis man modtager nogle dokumenter via NemHandel/andre systemer, kan man sikre, at dokumenter ikke sendes direkte fra anden connect.mailedi.dk bruger; men via Nemhandel ved at deaktivere modtagelse 'inhouse'. Dette gøres under Profil indstillinger og under punkt 4 "System indstillinger".

Der er nogle brugere der opretter nogle af deres debitorer med brugeren eget CVR-nummer. Dette for connect.mailedi.dk til at sende dokumentet til egen indbakke. Brug derfor aldrig eget CVR-nummer på andre debitorer. Man kan dog undgå at dokumenter sendes til egen Indbakke, ved at deaktivere 'inhouse' modtagelse, som beskrevet ovenfor.

Hvis en organisation har mange GLN-numre til samme CVR, kan man ligeledes undgå at modtage andre afdelingers dokumenter ved at deaktivere 'inhouse' modtagelse.

Update på connect.mailedi.dk

Det er nu muligt at slette rækker i dokumentoversigten. Så hvis du retter en faktura med fejl og gensender, kan du nu slette den fejlede faktura fra oversigten ved at klikke på det røde 'slette-ikon'

Der er kommet bedre varetekster på fakturaerne fra MailEDI, når der købes klippekort/abonnement.

Det er nu muligt at sende OIOUBL til modtagere i VANS-nettet. Tidligere blev alle dokumenter oversat til OIOXML; men nu kan man overstyre denne oversættelse ved at oprette modtager i Partnerkartoteket på connect.mailedi.dk