Licensbetingelser for connect.mailedi.dk og XML-Faktura® programmet.

Kunden er ikke bundet af nogen opsigelsesperiode og kan til enhver tid stoppe brugen af MailEDI's programmer. Ubrugte klip på klippekort og årslicenser der ikke er udløbet refunderes ikke.

Kunden får udelukkende brugsret til connect.mailedi.dk og XML-Faktura® og får på intet tidspunkt nogen ejendomret over connect.mailedi.dk og XML-Faktura® eller dele heraf. 

MailEDI ApS påtager sig intet ansvar for brugen af connect.mailedi.dk og klientprogrammet XML-Faktura®, herunder kundes opsætning på connect.mailedi.dk og af XML-Faktura®.

MailEDI ApS kan på intet tidspunkt blive gjort erstatningsansvarlig for tab kunden må have lidt ved brugen af connect.mailedi.dk og XML-Faktura®, hverken direkte eller indirekte. MailEDI ApS forbeholder sig ret til at lukke for serveren for at kunne opdatere software og hardware i normalt kontortid. MailEDI ApS vil bestræbe sig for at holde nedetid til et absolut minimum. Kunden kan kun få refunderet købte klippekort, hvis programmet ikke kan bruges i kundens IT-systemer.

Det er kundens eget ansvar at sikre sig at de elektroniske dokumenter, herunder fakturaer og kreditnotaer er fejlfri og kan valideres efter gældende regler fra Digitaliseringstyrelsen.

Der er endvidere kundes eget ansvar at sikre sig at de elektroniske dokumenter er modtaget hos slutbruger.

MailEDI Aps forbeholder sig ret til at lukke en kundekonto, hvis kunden foretager sig strafbare handlinger eller undlader at betale for klippekort eller anden betalbar ydelse foretaget af MailEDI ApS.

Ved køb af klippekort hos MailEDI Aps får kunden udelukkede adgang til at sende og modtage elektroniske dokumenter. Ønskes support skal der købes et supportklippekort. Al udvikling/special tilpasning faktureres særskilt med mindre andet er aftalt med kunden.

Kunden accepterer at modtage elektroniske fakturaer for køb af klippekort og andre ydelser via connect.mailedi.dk . Fakturaen kan enten hentes automatisk med XML-Faktura® eller printes via kundes konto på connect.mailedi.dk.

Klippekort er gyldige i max. 3 år fra købtidspunktet eller indtil alle klip er opbrugt.

Betalingsbetingelser er 15 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling opkræves renter, svarende til diskontoen + 6% samt et administrationsgebyr på 80,- kr.

Læs endvidere vores private policy